Akupunkturní přístroj Tong Bao - Acupoint Health Care Tiens
tuka acupoint

AKUPUNKTURNÍ PŘÍSTROJ TONG BAO (tužka)

ACUPOINT HEALTH CARE APPARATUS TIENS

 

Acupoint Health Care Apparatus je přístroj kapesní velikosti určený pro magnetickou akupunkturu. Byl vyvinut na základě poznatků a zkušeností tradiční čínské akupunktury, elektrostatické pulsní terapie a magnetoterapie, aby pomáhal lidem s abnormálním krevním tlakem, záněty, bolestmi, oběhovými problémy... Působením na akupunkturní body a dodáním určitého množství elektrických impulzů se tělesné dráhy a kanály čistí a zaktivují, čímž je podpořen oběh krve v mikrovaskulárním systému těla. Tento přístroj též bývá nazýván “Zelená terapie”. Po 10 letech výzkumu a klinického testování bylo prokázáno, že jeho obecná účinnost dosáhla 98,4% a je proto dnes velmi uznáván a doporučován akupunkturisty po celém světě.

Hlavní účinky: odstraňuje komplikace způsobené špatným krevním oběhem, pomáhá odstranit nerovnováhu spojenou s výskytem různých zdravotních problémů, přispívá k celkovému dobrému zdravotnímu stavu

Akupunkturní přístroj Acupoints Health Care ( Tong bao) je nástroj pro domácí diagnostiku nemocí, který byl vytvořen na základě teorie kanálů a drah v tradiční čínské medicíně. K posilujícímu vlivu na tělo dochází na základě organického propojení moderní vyspělé technologie stálého magnetického efektu, impulzního efektu, piezoelektrického efektu a efektu na kanály a dráhy pomocí aplikování elektromagnetické energie do příslušných kanálů a drah lidského těla.

Teorie kanálů a drah, akupunktury a moxibustion (spalování bylin) je neocenitelným pokladem tradiční čínské medicíny a nezbytnou součástí tradiční čínské medicíny, stejně jako tradiční čínské byliny, manipulace a Qigogn (léčba pomocí dýchacích cvičení pro podporu oběhu životní energie). Jsou široce využívány v klinické léčbě po více než pět tisíc let. V době před vznikem lékařské společnosti začali naši předchůdci používat malé stříbrné jehličky, bylinné tyčinky a bylinné válečky, které aplikovali na určité akupunkturní body a léčili tak nemoci lidského těla a ulevovali lidem při mnoha chorobách. V té době vznikla teorie tradiční čínské medicíny o lidských kanálech, drahách a akupunkturních bodech, čímž přispěla ke znalostem o zdravotní péči lidí. Akupunktura a moxibustion jsou navíc běžně přijímány v různých částech světa a používány a oceňovány v mnoha zdravotnických zařízeních a veřejností v různých zemích.

Akupunkturní přístroj Acupoints Health Care představuje pokrok v používání kanálů a drah, akupunkturních bodů, jehliček a dalších aspektů založených na provádění tradiční léčby. Využívá kombinaci moderní tradiční čínské medicíny a západní medicíny a pečlivé úsilí ve studii.

Úspěšný vývoj akupunkturního přístroje Acupoints Health Care přinesl nové možnosti manipulace pro akupunkturní diagnostiku nemocí. Tento přístroj nezahrnuje pouze tradiční akupunkturní diagnostiku nemocí, ale také se lépe používá, má snadnější provoz, má vynikající aplikaci. Nedochází k průniku do těla, všechny zásahy probíhají mimo lidské tělo pomocí bezpečné fyzické energie, bez elektrické energie. Je možné s ním provádět různé druhy diagnostiky, nedochází ke zranění, nemá vedlejší účinky. Tento přístroj je jedinečnou ukázkou spojení moderní vědy a tradiční čínské medicíny.

Konstrukce a princip fungování

1. Konstrukční vlastnosti:

Akupunkturní přístroj Acupoints Health Care je důmyslně navržen a má nové, unikátní vlastnosti. Celý přístroj spoléhá výhradně na mechanickou sílu, která se vyvine, když uživatel stiskne spínač. Vytvoří se tak okamžitá impulzní energie, která zasahuje a aktivuje body kanálů, otvírá kanály a dráhy, posiluje životní energii a povzbuzuje krevní oběh, zaručuje bezpečnost, úsporu energie a stabilní provoz a další vlastnosti. Terapeutickou hlavu lze pomocí nástroje nastavit do jakéhokoli úhlu v rozsahu 90 stupňů v souladu požadavky různých dílů používaných na různé části lidského těla. Po nasazení krystalové masážní hlavy, která se jednoduše nasazuje i sundává, lze provádět magnetickou a zkrášlovací krystalovou masáž.

2. Princip fungování:

Akupunkturní přístroj Acupoints Health Care byl vytvořen díky nejnovějším vědeckým poznatkům o biomedikálním elektromagnetismu a využití elektroniky při kombinaci permanentního magnetu a impulsních teorií. V přístroji je použit permanentní magnet vhodný pro odstraňování patologických stavů. Magnetické pole vytvořené magnetem je směřováno do terapeutické hlavy a vytváří tak při přiložení na odpovídající akupunkturní body vysoce účinné energetické pole. Toto vysoce účinné energetické pole prochází pokožkou a ovlivňuje specifické body umístěné v kanálech a drahách, které při mechanickém stisku, masáži a otevírání kanálů a drah posiluje životní energii a podporuje krevní oběh. Masáží akupunkturních bodů nebo center a seřezáváním magnetických čar dochází ke zlepšení bioelektřiny a biomagnetismu poškozené patologické lokality a zlepšuje mikrocirkulaci, zrychluje proces opravy poškozených tkání a organických buněk. Uvnitř přístroje se nachází energetická tlačná deska. Když uživatel stiskne spínač, generuje se stálá impulzní energie,která je odváděna do těla léčebnou hlavou, přenáší se do kanálů a drah přes akupunkturní body a pak do tělesných orgánů přes kanály a dráhy. Díky použití statického vysokého napětí se kanály a dráhy rychle otevírají, odstraňuje se zdroj všech nemocí životní energie a krevních stází, aby se fyzické tělo dostalo do ideální zdravotního stavu: „Harmonie životní energie a oběhu tělních tekutin." Využití správně nastaveného permanentního magnetu v diagnostické hlavě může odstranit blokádu kanálů způsobenou různými nemocemi.

Funkční diagram přístroje

 

Elektrický impulz

 

 

 

Spínač

Piezoelektrický blok

Vodivé tělo

Akupunkturní jehla

Lidské tělo

 

 

Permanentní magnet

 

 

Metoda použití

 1. Vyberte akupunkturní bod v souladu s teorií kanálů a drah podle aktuálního stavu těla, můžete také vybrat tlakový bod bolesti (spouštěcí bod).
 2. Uživatel drží přístroj v ruce. Po přiložení diagnostické hlavy na vybraný bod kanálu, proveďte stisknutí bodu, masírujte po dobu 1 - 3 minuty.
 3. Tlaková terapie akupunturních bodů: intenzitu stisku akupunkurního bodu je třeba nastavit na intenzitu, kterou pacient snese. V případě, že se objeví „osm pocitů" (nevlídnost, pálení, chlad, plnost, těžkost, otupělost, bolest, horko), jedná se o normální fenomén přívalu životní energie. Pozor na poškození pokožky. Doporučuje se stisknout každý tlakový bod na dobu 3 - 5 sekund. Po každém stisknutí proveďte masáž.
 4. Masírování: diagnostickou hlavu umístěte na bod kanálu, použijte stisk, který pacient vydrží a proveďte krouživé masírovací pohyby po směru a proti směru hodinových ručiček. Objeví-li se „osm pocitů", jedná se o normální fenomén přívalu životní energie. Masírovaní provádějte po dobu 5 - 10 sekund. Po masáži můžete pokračovat v tlakové terapii bodů. Střídejte stisk bodů a masírování po dobu 1 - 3 minuty a pak postupně proveďte statickou impulzní terapii.
 5. Statická impulzní terapie: po tlakové terapii a masírování, kterou jste prováděli 1- 3 minuty, stiskněte statický impulzní spínač. U každého bodu kanálu  proveďte statickou impulzní terapii 2 - 4 krát. diagnostická hlava se musí na bodě kanálu jemně dotýkat pokožky. Dojde-li k vybití, může se současně na pokožce objevit bolest a přenos, což je normální fenomén.
 6. diagnostickou hlavu lze použít pro klouzavou masáž podél kanálů a drah.
 7. Pro každé diagnostické sezení je vhodné vybrat 1 - 4 body kanálů. Každý den 1 - 3 sezení. Je-li to nezbytné, mohou být naráz použity dva přístroje Tiens Tongbao a je možné provést stejnou dianostiku na obou stranách boků kanálu oběma rukama současně.

Rozsah použití

Je vhodné diagnozovat stázy kanálu a dráh způsobené únavou a různými nemocemi.

Upozornění

 1. Uživatel by měl při používání přístroje zůstat klidný.
 2. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a seznamte se s metodami použití a požadavky na výběr bodu kanálu.
 3. Je zakázáno používat tento výrobek v ústech, nose, vnitřním uchu, oku, řitním otvoru, na genitáliích a poraněných částech kůže.
 4. Na povrchu zařízení je silné magnetické pole, proto se poblíž přístroje nesmí pokládat předměty citlivé na magnetické pole, aby nedošlo ke zmagnetizování.
 5. Je zakázáno narušovat konstrukci tohoto výrobku, jinak může dojít k omezení funkčnosti.

POZOR

Tento přístroj nesmí používat těhotné ženy a pacienti s kardiostimulátorem nebo inzulinovou pumpou!!!

Údržba

 1. Při čištění výrobku používejte měkký, suchý nebo vlhký hadřík. Je zakázáno používat pro čištění rozpouštědla nebo vodu. Přístroj je možné používat až po vyschnutí.
 2. Přístroj je třeba chránit před nárazy, vodou, vlhkem a tepelnými zdroji.

Hlavní technické specifikace:

Pracovní klidové napětí: >50V

Magnetická indukce: 300MT  ̴  420MT

Doba životnosti výrobku: doba životnosti pro aplikaci impulzů je přibližně 10 000 krát/kus, doba účinnosti magnetického paprsku je přibližně 10 let.

Informace o záručním servisu

 1. Záruční list musí být vyplněn podrobně vyplněn v době prodeje.
 2. Záruční list a doklad o nákupu pečlivě uschovejte.
 3. Záruka bude uznána, pouze pokud bude výrobek používán za normálních podmínek. Záruka neplatí v následujících případech:
 • Po vypršení záruční doby.
 • Při ztrátě záručního listu nebo dokladu o nákupu. Výjimkou je případ, kdy lze dostatečně prokázat, že je výrobek vzáruční době.
 • Záruční list a doklad o nákupu se neshodují svlastním výrobkem nebo nejsou vyplněny podle skutečné situace.
 • Poškození je způsobeno nesprávným používáním, které nebylo vsouladu snávodem kpoužití.
 • Poškození je způsobeno neoprávněnou manipulací hlavní části přístroje nebo nástavcům skončila záruční doba, kterou je třeba obnovit.
 1. Doba záruky na hlavní část přístroje je stanovena na jeden rok od data vystavení dokladu o nákupu.
 2. Dojde-li k vypršení záruky bude při opravě výrobku účtován pouze materiál pro opravu v souladu s aktuálním stavem.
 
Copyright © 2024 Čínská přírodní medicína-bylinky na chronické i akutní zdravotní potíže. Všechna práva vyhrazena.
Design by 4feet.cz.